บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการเช่าเครื่องจักรก่อสร้างพร้อมผู้ควบคุมเครื่องจักร ครอบคลุมประเภทงานดังนี้ - งานปั๊มคอนกรีต หรืองานลำเลียงคอนกรีต หรือรถปั๊มคอนกรีตให้เช่า หรือบริการปั๊มคอนกรีต สามารถลำเลียงคอนกรีตผสมเสร็จไปยังจุดที่ท่านต้องการในระยะเวลารวดเร็วที่สุดกว่าเครื่องจักรประเภทอื่นๆ รถปั๊มคอนกรีตสามารถส่งคอนกรีตได้ในทุกความสูง และความเร็วตามที่ท่านต้องการ - งานพ่นปูนฉาบ หรืองานผสม และลำเลียงวัสดุประเภทต่างๆ เช่น งานผสม และพ่นปูนฉาบ(มอร์ต้า), งานปรับระดับพื้น, งานพ่นฉนวนกันไฟ เป็นต้น เครื่องจักรที่ใช้จะเหมาะสมตามลักษณะของวัสดุ และหน้างานตามมาตรฐานสากล......

The Silo mover from IMER (Italy) just arrived to P Machpro Co., Ltd. it's new product of us.
The Silo mover from IMER (Italy) just arrived to P