CAREER


พนักงานขับรถปั๊มคอนกรีต

Company Name : PST
Position Name : พนักงานขับรถปั๊มคอนกรีต
Qualification : - เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป - มีใบขับขี่ประเภท 2 , 4 (สามารถขับรถป้ายเหลืองได้) - สามารถรู้เส้นทางเป็นอย่างดี - ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา - ไม่มีโรคประจำตัว
Amount : 10
Salary : 20,000 – 25,000 บาท
Work Place : บริษัท พีเอสที ทรานสปอร์ตแอนด์เซอร์วิส จำกัด 37/8 หมู่ 6 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหว
Job Description :

-          ควบคุมพนักงานควบคุมปั๊มและพนักงานต่อท่อให้ปฏิบัติงานตรงตามขั้นตอนที่กำหนด

-          เช็คสภาพรถปั๊มก่อนออกปฏิบัติงาน

-          นำรถออกปฏิบัติงานตามใบออกปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก

-          ติดต่อประสานงานกับทางหน้างาน และแนะนำตัวพร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานปั๊มและความปลอดภัย ก่อนการปฏิบัติงาน

-          ตรวจสอบสถานที่ตั้งปั๊มและจุดยิงปั๊ม

-          ควบคุมดูแลความเรียบร้อยของรถปั๊มขณะปฏิบัติงาน

-          จดใบ (DP)รายละเอียดการปฏิบัติงานของรถปั๊ม

-          แจ้งหัวหน้า กรณีที่เกิดปัญหาขณะปฏิบัติงาน

-          ตรวจเช็ครถปั๊ม และอุปกรณ์ต่างๆ หลังจากปฏิบัติงานเสร็จแล้ว

-          ช่วยช่างซ่อมบำรุงซ่อมรถเมื่อรถเสีย

-          ตรวจเช็คทำความสะอาดรถปั๊มคอนกรีตในวันที่ไม่ได้ออกปฏิบัติงาน

How to apply this job : สมัครโดยตรงทางจดหมายตามที่อยู่ของบริษัท , ใน WEBSITE ของบริษัท , สมัครผ่าน JOBTHAI.COM , JOBTH.COM
Company Contact : โทรศัพท์ (02)1598375-6 ต่อ 20
Phone Number : คุณนราธิป(รวย) 084-0880-586 คุณจิราภรณ์ (จิ๋ม) 083-988-0622
Fax : 02-159-8375-6 ต่อ 19
Post Date : 2014-06-18
Contact : คุณนราธิป(ฝ่ายบุคคล)
E-Mail : PST.HR.NON@GMAIL.COM , JIRAPND@LIVE.COM
Apply Job     Attachment     Download